четвъртък, 21 февруари 2019 г.

Проект „По – здрави деца“

Глобалната цел на проекта е да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот у децата.
В програмата се включиха 8 паралелки от 1 до 4 клас заедно с техните учители – ментори и доброволци от родителската общност.

На 20.10.2018г. бяхме едно от избраните училища за отбелязването на Денят на готвача. В Метро Академия Мартин Иванов  от 2В клас и г-жа Б. Иванова взеха участие в събитието, където учениците готвиха заедно с шеф – готвачи Андре Токев, Виктор Ангелов, Цветомир Николов, Жоро Иванов, Юри Велев – гл.готвач на Метро Академия.Чрез заложените в проекта дейности по 6те модула постигнахме целите за формиране на здравословни хранителни навици сред  децата и продължихме с нашата мисия да създадаваме положително отношение към пълноценното храненеи здлавословния начин на живот. Докато се забавлявахме  успяхме да затвърдим и доразвием формираните знания за здравословните храни, за хранителните навици и култура на хранене. В този процес активно участие взеха и родителите на деца от училището. Паралелно с  това проектът цели да мотивира децата да споделят наученото у дома и да се включват по-активно в приготвянето на храната заедно с родителите си.
Няма коментари: