петък, 26 февруари 2010 г.

XIV Международен конкурс за детска рисунка "Не на цигарите!" 2010 г.

Международна художествена изложба за деца и младежи на тема “Моят дом”

Центърът за изкуства за деца и младежи в гр. Хювинкаа, Финландия отправя покана към деца и младежи в България за участие в ХІV Международна художествена изложба за деца и младежи през септември 2010 г. Темата на изложбата е “Моят дом”. Участниците в изложбата ще бъдат разпределени в пет възрастови групи от 7 до 18 години. Те могат да участват в изложбата с рисунки, графики, фотографии или комикси, които трябва да бъдат изпратени на организаторите до 31 май 2010 г.
Допълнителна информация и формуляр за участие могат да бъдат намерени на следния адрес: www.artcentre.fi

КОНКУРС "НАРИСУВАЙ СВОИТЕ ПРАВА”

Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия за четвърта поредна година обявява стартирането на състезание сред младите хора за създаване на плакат „Нарисувай своите права”. Темата тази година е „20-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето”.
Състезанието е открито за млади хора в две възрастови категории: от 10 до 14 години и от 15 до 18 години. От участниците се очаква да създадат плакат, който да илюстрира едно от правата, вписани в Конвенцията за правата на детето. Плакатът и формулярът за участие трябва да бъдат подписани, запечатани и предадени лично, по пощата или с куриер в офиса на националния координатор по проекта,
не по-късно от 19 март 2010 г.
Разработките ще бъдат селектирани от жури в началото на месец април 2010 г. Плакатите на националните победители ще бъдат публикувани на интернет страницата на Европейската комисия за съответната държава – членка и на страницата на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”.
Творбите, спечелили национални награди, ще бъдат оценявани втори път от жури, съставено от представители на Европейската комисия и други лица.
Трите отбора победители във всяка възрастова група, т. е. общо шест отбора, ще бъдат поканени на посещение в Брюксел за церемония по награждаването на 10 май 2010 г. Те ще имат и възможност да посетят европейските институции и да разгледат града.
В България за координацията на състезанието на национално равнище ще отговаря представителството на Европейската комисия в България, а сътрудничеството по отношение на логистиката на конкурса ще бъде осъществено съвместно с Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – ул. „Волга” № 24, Пловдив 4000, тел.: 032 62 22 78; www.yspdb.org
Официален сайт на конкурса: www.europayouth.eu
За допълнителна информация:
Емилия Трошанова, моб. тел.: 0898 661 832
e-mail: emilia@yspdb.org